Muziek & het brein

Workshop Muziek & het Brein
Dinsdagochtend 21 januari 2020 van 9:30 uur tot 12:30 uur

In 2018 verscheen de longitudinale studie van Artur Jaschke, Henkjan Honing en Erik Scherder naar cognitieve vaardigheden van basisschoolkinderen. Uit het onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen muziekles en cognitieve vaardigheden bij kinderen. Bij de leerlingen die muziekles kregen namen de scores significant toe op het gebied van planning, inhibitie en verbale intelligentie.

Ons brein is onze Megacomputer. Onze hersenen zijn direct of indirect betrokken bij alle lichamelijke functies. Natuurlijk ook bij al ons denken en leren, onze cognitieve functies. Het communiceert met ons immuunsysteem, verzorgt ons evenwicht, zorgt ervoor dat we goed kunnen zien, horen, voelen en lopen. Het zorgt voor ideeën, fantasieën en logica. Ze regelen onze hartslag, onze bloeddruk, onze suikerspiegel en onze emoties. Afhankelijk van het functioneren van ons brein voelen we ons tevreden, ongelukkig, boos, eenzaam, miskend, bevoorrecht, trots of welk ander gevoel dan ook.

Ons brein regelt dus echt alles! En dus veel meer dan we vaak denken. Hoe het daar toe in staat is, is voor een deel nog een grote puzzel, maar per dag komt de wetenschap steeds meer te weten. Hoe meer we weten des te groter de bewondering voor ons brein lijkt te worden. Hoe kunnen we onze hersenen door middel van muziek trainen? Waarom is dat zo belangrijk? Naast de theorie krijg je veel praktische ideeën, die je direct kunt inzetten in je dagelijks leven en bij je eigen doelgroep.

De workshop is een beknopte kennismaking met de methodiek van Laura Kerszenblat. Naast de theorie krijg je veel praktische ideeën, die je direct kunt inzetten bij je eigen doelgroep. Wil je na deze workshop nog meer verdieping, dan kun je je aanmelden voor de driedaagse basistraining!

Workshop Muziek & het Brein
Dinsdagochtend 21 januari 2020 van 9:30 uur tot 12:30 uur

Doelgroep: docenten, coaches, logopedisten, activiteiten begeleiders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, kortom iedereen die met kinderen, jongeren en volwassenen werkt.

Trainer: Laura Kerszenblat/ Bewegingswetenschapper/ Hersentrainer

Kosten: €120,-  ex btw (factuur via e-mail) of betaal direct €120,- incl btw via webshop.