Hoofd, schouders, middel, knie en teen


Je kent het liedje toch wel? “Hoofd, schouders, knie en teen” is een bekend kinderliedje met bijbehorend “dansje”, waarbij de bezongen lichaamsdelen worden aangeraakt en bij het laatste (“puntje van de neus”) een rondje wordt gedraaid. Na elk couplet wordt een woord vervangen door alleen “mmm” (of helemaal niets) te zingen, totdat alle woorden (op “puntje van je” na) vervangen zijn.

Om de tafel van twee te leren doen we iets soortgelijks, maar dan met een kruisbeweging. Dit is een beweging met beide kanten van je lichaam, waarmee je beide hersenhelften aan het werk zet.

Hoofd (2), schouders (4), middel (6), knie (8) en teen (10)
Bij deze oefening anker je de antwoorden van de tafel van twee op je lijf én kruis je steeds de middellijn. Dat stimuleert de samenwerking tussen beide hersenhelften. Je benoemt eerst alleen de getallen 2,4,6,8,10. De startpositie (2) zie je op dit plaatje, Bij (4) heb je je armen gekruist op je borst en liggen je handen op je schouders. Bij (6) heb je je schouders in je zij (powerpose). Bij (8) sta je voorovergebogen met je handen kruislings op je knieën en je eindigt met je handen op je (10) tenen. In plaats van een liedje te zingen, zeg je hardop de getallen.

Automatiseringsproblemen
Voor kinderen met automatiseringsproblemen kan het lastig zijn om de beweging te maken en daar tegelijkertijd iets bij te zeggen. Laat de kinderen deze bewegingen daarom maken, terwijl jij rustig op de juiste momenten de getallen 2,4,6,8,10 opzegt. Wanneer de beweging geautomatiseerd is en je hoort dat iedereen de bijbehorende getallen bij de bewegingen weet, voeg je de hele som toe. Het gaat niet om snelheid, maar om de verankering van de getallen op het lijf. Eventueel kun je de vingers ook mee laten doen, je start dan met twee wijsvingers op het hoofd, 2×2 vingers op de schouders, tot je 5×2 vingers op de tenen hebt. Pas als de kinderen de beweging kunnen maken én zelf ook rustig de hele som erbij kunnen zeggen, voeg je het tweede deel van de tafel toe. Dit bouw je op dezelfde rustige manier op. Misschien merkt één van de kinderen zelf al dat er een patroon in de getallen zit. Anders kun je hen daar even attent op maken, want dat patroon maakt het onthouden van de getallen een stuk makkelijker.

De tafel van twee door elkaar
Wanneer de oefening er goed in zit en je dit een week lang dagelijks  hebt gedaan, kun je de volgende stap toevoegen en de tafel door elkaar oefenen. Daarbij begin je weer met eerst alleen de eerste helft van de tafel. Jij zegt de som en de kinderen geven antwoord met een beweging. En net als bij het liedje, eerst hardop en later met alleen de beweging.

De tafel van twee visueel aanbieden
Misschien merk je dat de kinderen tijdens het bewegen de tafel van twee nu prima kennen, maar op papier toch nog vast lopen? Dat komt omdat je de tafel van twee auditief en kinesthetisch hebt geoefend, maar nog niet visueel aangeboden hebt. Veel kinderen hebben behoefte aan de combinatie van deze drie leeringangen. Tijdens de driedaagse training leer je hier meer over.

NB: Het is verleidelijk om deze beweging voor alle tafels in te zetten. Toch is dat niet aan te raden. Je hebt namelijk de antwoorden van de tafel van twee op het lijf verankerd. Dezelfde beweging gebruiken voor een andere tafel geeft dan alleen maar verwarring.

Download een getallenlijn voor de tafel van 2

Meer tafels